Ons ouderbeleid

ouderbeleidOuderconsulent: Juf Céline
0476 31 28 49

"EEN GELUKKIGE OUDER IS EEN GELUKKIG KIND"

Als school en als ouder hebben we beiden belangrijke sleutels in de hand om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Bouwen aan een partnerschap waarin we hier samen aan kunnen bouwen betekent een duurzame investering in het welzijn van het kind. We vinden dat we als professional de taak hebben de eerste stap te zetten naar het partnerschap met ouders.

De school en ouders zijn partners in de ontwikkeling van hun kind.

Ze hebben allebei hun specifieke taken in dit verhaal en vullen elkaar zo aan. Hoe beter de taken van elkaar gekend zijn en uitgevoerd worden, hoe beter de samenwerking is.

Zij werken zoveel mogelijk complementair aan de opvoeding van de kinderen.

Om dit te kunnen doen is communicatie heel belangrijk, daarom hebben we een waaier aan communicatiemiddelen zowel mondeling ( deurcontact) , schriftelijk (agenda) als digitaal (whatsapp, facebook,...).

Voor onze nieuwe peuters is er een heel transitietraject. 
Wij starten met een huisbezoek met een speelpakketje. 
Daarna volgen er préschool activiteiten en infomomenten op school.
Een paar weken voor de start beginnen de wenmomenten. 
Vanaf het moment dat het kindje gestart is mogen de ouders elke ochtend 20 min meespelen in de klas.