Inschrijvingen

inschrijven in brussel

ALLE VRAGEN : inschrijvingen@bsdebuurt.be

Onze school werkt met het aanmeldsysteem van het LOP Brussel wegens de grote vraag.

In onderstaande tabel onze maximum-capaciteit per klas : 

Maximum capaciteit per klas
Klas aantal

vrije plaatsen

in  2021-2022

PK 20    0
K1 21 0
K2 21 0
K3 21 0
L1 20 0
L2 18 0
L3 18 0
L4 16 0
L5 16 0
L6 16 4

Meer info vind je op  : https://www.inschrijveninbrussel.be/

Indien uw kind een plaats heeft op school, kan u uw kind inschrijven met de identiteitskaart van het kind  en de ouders

Als uw kind eenmaal definitief is ingeschreven in onze school, blijft het ingeschreven voor de hele duur van de schoolloopbaan, tenzij   :

  • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten (specifiek voor het lager onderwijs);   
  • u zelf een andere school kiest;  
  • u niet akkoord gaat met het een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar);  
  • uw kind wegens gewijzigde noden (na overleg) een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt;   
  • of indien een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind een daaropvolgend schooljaar worden uitgeschreven wegens onredelijkheid van aanpassingen.       

 

Opgepast : Een leerling die in het bezit is van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school.