Schoolvisie

De beleidsvisie van GO! Bs De Buurt is volledig afgestemd op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO). Het PPGO heeft een pluralistische grondslag en beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het bijzonder aan het Verdrag aangaande de rechten van het kind.

Op basis van het PPGO én onze lokale context en inputkenmerken, leggen wij als school eigen accenten die onze school onderscheidt van andere scholen en specifiek maakt.  

Dit specifiek pedagogisch project werd ontworpen in overleg met het schoolteam, die het ook echt uitdragen.

De visie wordt als volgt schematisch weergegeven in de vorm van een bouwwerk (klik voor meer uitleg en open met acrobat reader)

visie schema nieuw