Naschoolse activiteiten

Ratatouille

 

Wij werken samen met Ratatouille.
Bij deze samenwerking wordt er gefocust op volgende doelstellingen :

- het welbevinden van het kind verhogen

- kinderen meer ontwikkelingskansen bieden;

- leerprestaties van kinderen verbeteren;

- taalstimulering zowel in buitenschoolse als in voor- en naschoolse initiatieven;

- sociale competenties van kinderen bevorderen;

- talenten van kinderen ontwikkelen;

- de school-ouder-samenwerking verbeteren

- competenties van ouders versterken ifv de ontwikkeling van hun kind;

- ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kind;

- sociale cohesie bevorderen tussen de ouders.

Meer info over hun activiteiten: www.dbroej.be